Beryllen har lämnat synpunkter på Balders bygglovsansökan Bohusgatan

Den förnyade behandlingen av Balders bygglovsansökan ang tomten på andra sidan Bohusgatan pågår och brf Beryllen har lämnat synpunkter, se bilagan.

Postad i Allmänt.