Beryllen har svarat på inbjudan om grannhörande ang Balders bygglovsansökan

Handläggningen av Balders ansökan om bygglov på andra sidan Bohusgatan går vidare. Brf Beryllen inbjöds av Stadsbyggnadskontoret att yttra sig, ett s.k. grannhörande som skulle vara inne senast 220109. Detta skedde 220108, yttrandet finns att läsa här.
Styrelsen

Postad i Allmänt.