Brf Beryllen har lämnat granskningsyttrande på förslaget till detaljplan Smålandsgatan

Byggnadsnämnden
Göteborg
Bostadsrättsföreningen Beryllen insänder härmed synpunkter vid granskning av förslag till detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan dnr 0545_19, se bilagan.
Hälsningar
Carl-Axel Sjöblom
sekreterare, kontaktperson, brf Beryllen

Postad i Allmänt.