Bygglovet på andra sidan Bohusgatan upphävt!

Alla vi som engagerade oss när detaljplanen för området på andra sidan Bohusgatan togs fram kunde med viss förvåning konstatera att när det legala dammet hade lagt sig så hände inget. Och projektet bytte ägare. Men när byteskedjan nått fram till Balder tog det fart, över­raskande hög fart med tanke på att bygglovet förfallit och alltså inte längre gällde. Men det­ta var inget som hejdade Balder, och om man får tro deras hemsida så är första etappen (av fyra) i princip slutsåld och kallas Brf Rubinen.
Men i början av sommaren ville man tydligen ha bygglovet på plats, en formalitet om man begär ett lov som följer detaljplanen. Men det gjorde man inte, man ville bygga mer. En an­nan formalitet, som byggnadsnämndens tjänstemän missade(?) när man mitt i semestern (5/7) beviljade bygglov på delegation, var att berörda grannar skulle få tillfälle att yttra sig. Brf Be­ryllen, som ligger tvärs över Bohusgatan, ansågs tydligen inte berörd, och det var flera. Sen var det planavvikelserna…
Brf Beryllen och inte bara vi, överklagade till Länsstyrelsen och 30 september kom beslu­tet: ”Länsstyrelsen beslutar att upphäva det överklagade beslutet och visar ärendet åter till nämn­den för ny handläggning.”
Vilken reell betydelse detta kommer att ha är oklart, dvs om byggnadsnämnden vid sin för­ny­ade behandling kommer att ta större hänsyn till gällande detaljplan eller framhärda. I prin­cip gäller detta även Balder… Den som vill ta del av Länsstyrelsens beslut kan göra detta här. Beslutet omfattar 19 sidor, och man kan ta del av de klagandes argumentering, Balders genmäle och Länsstyrelsens bedömning.

Postad i Allmänt.