En motion om störande arbeten har inkommit till stämman

Som framgår at kallelsen har inga propositioner men en motion inkommit till stämman. Styrelsen har avgett ett yttrande om motionen (yttrande och motion).

Postad i Allmänt.