Enkät om elektronisk lokalbokning klar

Resultatet av enkäten i Beryll Nytt om elektronisk lokalbokning är nu sammanställt, se nedan. 66 svar kom in och många intressanta kommentarer.

Enkätsammanställning

Postad i Allmänt.