Mark- och miljööverdomstolen avvisade överklagandena av Balders bygglov på andra sidan Bohusgatan

Mark- och miljööverdomstolen avvisade överklagandena av Balders bygglov på andra sidan Bohusgatan. Balder anlitar Skanska för bygget vilka redan har inlett arbetet genom att ta bort träden. Pålning etc. kräver att närliggande fastigheter besiktigas i förväg. Det är B-huset och Bohusgatan nr 26 som ska besiktigas, B-huset 10/8, nr 26 14/8. Se vidare Beryll Nytt 2023 nr 4.

Postad i Allmänt.