Motioner till stämman 2024 och styrelsens yttranden

En av innehavarna till bostadsrätten till lägenhet 168, Bohusgatan 14, har lämnat fem motioner till Beryllens stämma. Dessa förslag, och styrelsens yttranden, finns här.

Styrelsen

Postad i Allmänt.