Protokoll från årsstämman 2020-05-27

Protokollet från årsstämman 2020-05-27 finns på hemsidan, dock utan bilagor. Kopior av det fullständiga protokollet kan läsas på fastighetsexpeditionen och måndagsmötena.

Postad i Allmänt.