Protokoll från Beryllens årsstämma 220511

Protokoll från Beryllens årsstämma 20220511 kl 19 i Norges Hus finns att läsa här och på Fastighetsexpeditionen, vanliga mottagningstider.
Styrelsen

Postad i Allmänt.