Rättad länk till felanmälan

En skarpögd medlem påpekar (tack!) att länken till HSBs felanmälan i slutet av varje Beryll Nytt har drabbats av ett tryckfel. Den korrekta länken är
hsb.se/goteborg/felanmalan/
Styrelsen

Postad i Allmänt.