How Can We Help?

In- och utpassering grindar

< Tillbaks

Huvudgrinden är öppen för personpassage mellan klockan 07.00 – 19.00. På huvudgrinden sitter en porttelefon. Besökaren slår 4-siffrigt lägenhetsnummer (t.ex. 0088) till den boende de söker, samtalet kopplas då till medlemmens porttelefon. För att öppna grinden trycker den boende på öppningsknappen.

Sidogrinden vid Västgötagatan är alltid låst. Båda grindarna öppnas med antingen inpasseringsbrickan eller lägenhetsnyckeln.