Föreningsregler

Ordningsregler för ditt boende är framtagna som en vägledning om vad man som granne bör tänka på för att bibehålla en god stämning i föreningen.

Föreningens bostadsrättshavare erinras om att
 • vara aktsam om vår gemensamma egendom samt att låta barnen ta del av våra ordningsregler
 • lägenhet inte får användas för annat ändamål än det som anges i upplåtelseavtalet
 • uthyrning av lägenhet och avsevärd förändring av lägenhet kräver styrelsens medgivande
 • uppkomna skador skall anmälas till fastighetsskötaren
 • sparsamhet med el och vatten skall iakttas.
För att bevara trevnaden inom föreningen erinras vidare om att
 • det är inte tillåtet att grilla på balkongen eller den egna uteplatsen
 • fotbollsspel får inte bedrivas på gården
 • inga motordrivna fordon får parkeras på gården
 • fordon med maxvikt över 3,5 ton får inte vara på gården, undantaget räddningstjänsten
 • barnvagnar får inte förvaras i trapphuset
 • sopor, som läggs i sopnedkast, skall vara väl inslagna
 • tvättstugans maskiner och tvättutrymmen skall rengöras efter användandet
 • husdjur får inte rastas eller vara okopplade inom föreningens markområde
 • fåglar får inte matas från balkonger eller fönster
 • bo och leva på sådant sätt att dina grannar inte onödigtvis blir störda
 • ha gärna gäster men dämpa ljudnivån, framåt kl 23.00 bör det vara så pass tyst att den i huset som vill sova kan göra detta. Tänk dock på att dina grannar kan bli störda även innan 23.00. Alltför hög ljudvolym är inte tillåtet någon tid på dygnet.

Stadgar

En bostadsrättsförening styrs enligt bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och föreningens stadgar

Du som äger en bostadsrätt är medlem i en bostadsrättsförening. Bostadsrättsinnehavaren äger rätten att bo i lägenheten och ansvarar för reparationer och underhåll i lägenheten. Medlemskapet innebär också ansvar och skyldigheter att tillsammans med bostadsrättsföreningens övriga medlemmar ta väl hand om såväl den egna bostaden som de utrymmen, inne och ute, som disponeras gemensamt. Det löpande arbetet sköts av en styrelse, som väljs vid föreningens årsmöte.Information till mäklare

Överlåtelsehandlingar i original samt ansökan om medlemskap skickas till:

HSB Göteborg
Box 311 11
400 32 Göteborg

Eller laddas upp via HSBs portal.