Förvaltning

Brf Beryllen har valt att samarbeta med HSB som har skött förvaltning och skötsel av föreningens fastigheter sen den 1 oktober 2014.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med cirka 550 000 medlemmar, cirka 3 900 bostadsrättsföreningar, över 35 000 förtroendevalda och 31 regionala föreningar. Mindre känt är att HSB även erbjuder tjänster till fristående föreningar som Brf Beryllen som förblir fristående och har kvar sitt medlemskap i intresseorganisationen Bostadsrätterna.

Fastighetsskötaren sköter det löpande underhållet av föreningens anläggningar. Hos fastighetsskötaren görs felanmälningar, beställs inpasseringsbrickor inklusive ändring av behörighet, utkvitteras fjärrkontroller och nycklar till gemensamma utrymmen. Här lånar man även en regelsökare om man skall borra i väggarna.

För mer information om HSB gå in på www.hsb.se/goteborg

Bor du i föreningen? Klicka här för att läsa mer.


TV och Bredband

TV-utbudet i Brf Beryllen levereras av Tele2 (fd ComHem). I lägenhetsavgiften ingår dels ett analogt grundutbud som kan tas emot av en ”gammaldags” TV och dels ett utbud som kräver en särskild box, kabel-TV Small. För mer information om utbudet, kontakta Tele2 på telefon 90 222 eller gå in på www.tele2.se.

Bor du i föreningen? Klicka här för att läsa mer.


Garage- och parkeringsplatser

För föreningens medlemmar finns 111 st bilplatser, 4 motorcykelplatser och 10 separata garage. En bilplats kostar 700 kr i månaden. Är du intresserad av en plats så finns en kölista. Fjärrkontroll till dörrar/portar kan kvitteras ut hos fastighetsskötaren mot deposition. Garaget maskinsopas 2 gånger om året och då ombeds alla att flytta sina bilar under dagen.

I väntan på parkeringsplats i föreningens garage erbjuder Göteborgs stad boendeparkering. Ansökan för boendeparkering görs här.

Utöver ovan nämnda platser har föreningen 2 st parkeringsplatser utomhus som kan användas av hantverkare och entreprenörer som arbetar i fastigheten (bokas hos fastighetsskötaren).

Bor du i föreningen? Klicka här för att läsa mer.


Cykelrum och cykelställ

BrfBeryllen har både cykelställ på gården och låsta cykelrum i husens bottenplan. Din lägenhetsnyckel ger dig åtkomst till cykelrummen. Cyklar som inte har någon ägare gallras ut och detta sker med jämna mellanrum. Inför en gallring får medlemmarna information samt uppmaning att märka sina cyklar. Rensningen i cykelrummen görs bl.a för att underlätta städning samt allmänt underhåll.

Bor du i föreningen? Klicka här för att läsa mer.


Extraförråd

Varje lägenhet har tillhörande förråd. Utöver dessa finns även ett begränsat antal extraförråd som kan hyras av föreningens medlemmar. Dessa extraförråd är eftertraktade och det kan finnas kölista. Det finns olika stora förråd och kostnaden är 50 kr / m².

Bor du i föreningen? Klicka här för att läsa mer.


Tvättstugor

Det finns totalt 6 st tvättstugor fördelade i Brf Beryllens två hus. Bokningstavla finns på väggen utanför och för att boka behövs en spärrbricka med lägenhetens nummer. Efter varje tvättpass på 3 timmar disponeras torkrummet och torktumlaren ytterligare 1 timma.

Bor du i föreningen? Klicka här för att läsa mer.


Avfallshantering

Brf Beryllen har tre rum för avfall. Två rum är till för pappersåtervinning och ett rum är avsett för sorterade grovsopor.

Det är inte tillåtet att transportera sopor från andra ställen, t.ex. från bekanta eller från eget fritidshus. Företag som anlitas av medlemmarna har inte rätt att använda soprummen. Några gånger per år beställer föreningen container för skrymmande avfall, som inte får kastas i miljörummet. Sorterat avfall tas om hand av Renova, som också har fastställt hur sortering skall göras. I närheten av Brf Beryllen, Engelbrektsgatan/Sten Sturegatan finns en kommunal återvinningsplats där man kan lämna förpackningar av glas, papper, plast och metall samt småbatterier.

Sopnedkast

I trappuppgångarna finns soppnedkast för hushållsavfall. Våra fastigheter är utrustade med ett avancerat sopsugssystem och Renova hämtar hela fastighetens avfall på ett ställe utanför garageportarna.

Bor du i föreningen? Klicka här för att läsa mer.


Planteringar

Föreningens planteringar är skapade av landskapsarkitekt och kan upplevas året runt. De sköts professionellt av en trädgårdsfirma. Här finns t.ex. olika rosor, Hortensia, Lavendel och Hosta.