How Can We Help?

Avfallshantering

< Tillbaks

Brf Beryllen har tre rum för avfall. Två rum finns för pappersåtervinning. Ett rum som är avsett for grovsopor direkt från föreningens fastighet och dess medlemmar. Dessa sopor skall sorteras.  Lägenhetsnyckeln går till rummen i B-huset och belysningen tänds via rörelsedetektorer. Dörren kan också öppnas med kodlås. Pappersåtervinningsrummet i A-huset är olåst.

Det är inte tillåtet att transportera hit sopor från andra ställen, t.ex. från bekanta eller från eget fritidshus. Företag som anlitas av medlemmarna har inte rätt att använda soprummen.
Några gånger per år beställer föreningen container för skrymmande avfall, som inte får kastas i miljörummet. Sorterat avfall tas om hand av Renova, som också har fastställt hur sortering skall göras.

Miljörummet tömningstider

 • Plats: A-huset mellan ingång 24-26 källarplan, B-huset vid garageinfarten.

I miljörummet slängs avfall i därför avsedd behållare:
 • Glödlampor, lågenergilampor och småbatterier
 • Elektronik
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Tomkartonger
 • Wellpapp
 • Blandat avfall
Vad får inte slängas i miljörummet:
 • Byggavfall
 • Gipsskivor
 • Bilbatterier
 • Kemikalier
 • Jord och växter
 • Vitvaror
 • Bildäck
 • Färgburkar
 • Hushållsavfall
 • Möbler

Dessa skall bortforslas till närmaste återvinningscentral – kontakta Kretsloppskontoret för information.

Kommunal återvinningsplats:

Engelbrektsgatan/Sten Sturegatan: Här kan du också lämna förpackningar av glas, papper, plast och metall samt småbatterier.