How Can We Help?

Bastu

< Tillbaks

Brf Beryllens bastu erbjuder möjlighet till bastubad med tillgång till dusch och toalett i anslutning till bastun. Din bricka behöver ha en särskild behörighet för att öppna basturummet (denna behörighet gäller också motionsrummet). Behörigheten beställs mot en depositionsavgift på 300 kr hos fastighetsskötaren. Depositionen återfås då behörigheten avregistreras. Basturummet får användas mellan klockan 07.00-22.00 måndag till söndag. Under pandemin får bastun bara bokas var tredje dag och i maximalt tre timmar. Endast en bokning per lägenhet och månad!

Bokning av basturummet sker via bokningslista utanför bastun. På bokningslistan anges med lägenhetsnummer den tid du vill boka.

  • Regler: Klicka här
  • Kostnad: Deposition på 300 kr, därefter gratis
  • Ingång: Bohusgatan 14, källarplan
  • Plats: B-huset
  • Manual bastuaggregatet