How Can We Help?

Föreningsregler

< Tillbaks

Ordningsregler för ditt boende är framtaget som en vägledning om vad man som granne bör tänka på för att bibehålla en god stämning i vår föreningen.

Föreningens bostadsrättshavare erinras om att
 • vara aktsam om vår gemensamma egendom samt att låta barnen ta del av våra ordningsregler
 • lägenhet inte får användas för annat ändamål än det som anges i upplåtelseavtalet
 • uthyrning av lägenhet och avsevärd förändring av lägenhet kräver styrelsens medgivande
 • uppkomna skador skall anmälas till fastighetsskötaren
 • sparsamhet med el och vatten skall iakttas.
För att bevara trevnaden inom föreningen erinras vidare om att
 • det är inte tillåtet att grilla på balkongen eller den egna uteplatsen
 • fotbollsspel får inte bedrivas på gården
 • inga motordrivna fordon får parkeras på gården
 • fordon med maxvikt över 3,5 ton får inte vara på gården, undantaget räddningstjänsten
 • barnvagnar får inte förvaras i trapphuset
 • sopor, som läggs i sopnedkast, skall vara väl inslagna
 • tvättstugans maskiner och tvättutrymmen skall rengöras efter användandet
 • husdjur får inte rastas eller vara okopplade inom föreningens markområde
 • fåglar får inte matas från balkonger eller fönster
 • bo och leva på sådant sätt att dina grannar inte onödigtvis blir störda
 • ha gärna gäster men dämpa ljudnivån, framåt kl 23.00 bör det vara så pass tyst att den i huset som vill sova kan göra detta. Tänk dock på att dina grannar kan bli störda även innan 23.00. Alltför hög ljudvolym är inte tillåtet någon tid på dygnet.