How Can We Help?

Inga fordon på innergården

< Tillbaks

Enligt stämmobeslut 20160503 är det inte tillåtet att köra in med motorfordon på gården. Mot ett av föreningen utfärdat tillstånd kan kan en nyckel lånas från fastighetsskötaren, mot deposition om 500: -, för att öppna upp delar av grinden. När grinden öppnas helt står en kort stolpe kvar. Största måttet mellan den och grindstolpen är 2,45 m. Det är endast Räddningstjänst som har rätt att ta bort den korta stolpen. OBS! fordon får ej överstiga maxvikt 3,5 ton då gården utgör taket för garaget.