How Can We Help?

In- och utflyttning

< Tillbaks

Vid in- och utflyttning finns det några saker som kan vara bra att veta:

  • Via fastighetsskötaren kan man låna transportkärror för flytt. Boka i förväg.
  • Inflyttning till fastigheten skall ske via våra källaringångar med adress:
    • Till Bohusgatan 6-14 – ingång via källargången från Västgötagatan 4.
    • Till Bohusgatan 16-26 – ingång via källargången från Smålandsgatan 7.

Entréerna är markerade i skissen nedan.