How Can We Help?

Medlemsansökan

< Tillbaks

Ansökan om medlemskap och utträde ur förening görs i allmänhet i samband med en överlåtelse av en lägenhet. Det vanliga är att mäklaren har blanketter för detta ändamål. Dessa blanketter redovisas inte här.

Det finns andra tillfällen då det behövs göra en ansökan om medlemskap eller utträde ur föreningen. För dessa tillfällen kan någon av de bifogade blanketterna användas.