How Can We Help?

Sopnedkast

< Tillbaks

I trappuppgångarna finns soppnedkast för hushållsavfall. Våra fastigheter är utrustade med ett avancerat sopsugssystem och Renova hämtar hela fastighetens avfall på ett ställe utanför garageportarna.

Tänk på att:
  • Sopsugsanläggningen innehåller tvära böjar. Skrymmande föremål skall inte kastas där! De fastnar…
  • Aldrig slänga något annat än välpaketerade hushållssopor i sopnedkastet (kontrollera att påsen inte läcker).
  • Alltid sortera bort glas-, metall-, papp- och plastförpackningar och lämna dem i tillämplig behållare i miljörummet eller på en miljöstation.
  • Se till att påsen lätt kan passera genom luckan till nedkastet, annars kan det bli stopp med dålig lukt som följd.
  • Se till att stänga luckan ordentligt så att inte dålig lukt sprids i trappuppgången.

Var rädd om våra sopnedkast och vår sopsug!

Anslag över sopnedkasten