How Can We Help?

Teknisk förvaltare

< Tillbaks

Brf Beryllen har valt att samarbeta med HSB avseende förvaltning och skötsel av föreningens fastigheter. HSB sköter förvaltningen av fastigheten från den 1 oktober 2014. HSB är Sveriges största bostadskooperation med cirka 550 000 medlemmar, cirka 3 900 bostadsrättsföreningar, över 35 000 förtroendevalda, 31 regionala föreningar.

Mindre känt är att HSB även erbjuder tjänster till fristående föreningar som Beryllen. Vår förening förblir fristående och har kvar sitt medlemskap i intresseorganisationen Bostadsrätterna. För mer information kontakta HSB eller använd länk http://www.hsb.se/goteborg.

Teknisk förvaltare för Brf Beryllen är Annelie Hansson, telefon 010-442 21 53.