Årsstämman 7 maj

Vid årsstämman den 7 maj valdes styrelse och fattades beslut om teckna ett gruppavtal för bredband med ComHem samt att bygga om bastun.

Stämmoprotokoll finns under Boendeguiden -> Informationsarkiv -> Styrelsen