Motionsrummet

Maskinerna är nu tillbaka i det renoverade motionsrummet. De kommer att gås igenom på måndag eftermiddag, men rummet kan användas redan nu om man är lite försiktig.

Ventilationsarbete i tvättstugorna

Ventilationsarbete i tvättstugorna
Tvättstuga 1 avstängd 11 juni
Tvättstuga 2 avstängd 12 juni
Tvättstuga 3 avstängd 5 juni
Tvättstuga 4 avstängd 3 juni
Tvättstuga 5 avstängd 4 juni
Tvättstuga 6 avstängd 7 juni

Styrelsen
0768-87 46 41