Mark- och miljööverdomstolen avvisade överklagandena av Balders bygglov på andra sidan Bohusgatan

Mark- och miljööverdomstolen avvisade överklagandena av Balders bygglov på andra sidan Bohusgatan. Balder anlitar Skanska för bygget vilka redan har inlett arbetet genom att ta bort träden. Pålning etc. kräver att närliggande fastigheter besiktigas i förväg. Det är B-huset och Bohusgatan nr 26 som ska besiktigas, B-huset 10/8, nr 26 14/8. Se vidare Beryll Nytt 2023 nr 4.

Störande arbeten endast vardagar 8 – 17!

Under våren var det ganska lugnt på överlåtelsefronten, men den kommande månaden sker flera stycken. Nyinflyttade brukar vilja sätta sin prägel på sin nya lägenhet, så det kan vara läge att påminna om de regler för störande arbete som stämman fastställt: Med störande arbeten avses:

Bilning (all borrning i betong), Annan ihållande borrning, Slipning av golv och väggar, Ihållande hamrande (bultning, dunkning).
Störande arbeten får endast ske: vardagar 8 – 17. Detta gäller såväl hantverkares som medlemmars egna arbeten.

Förhoppningsvis är de exempel som stämman ger tillräckliga, men på efterkommen anledning lägger vi till ett som visar att störning inte bara begränsar sig till buller: Om man kapar kakelplattor på balkongen med en vinkelslip så uppstår inte bara ett otillåtet väsen utan också ett slipdamm som sprider sig till grannbalkongerna – lika ovälkommet!