Nya löpbandet på plats (uppdaterat)

Det nya löpbandet, Matrix Endurance LED, är nu på plats. Det är inställt på svenska, och förhoppningsvis är skärmen och kontrollerna i övrigt tillräckligt lätta att förstå utan ytterligare instruktioner. Numera medföljer ingen manual på något språk, men vi har i alla fall laddat ner den som finns, klicka här och en mer ingående här. Vill man välja ett träningsprogram där man behöver justera parametrarna så ser man hur man gör här. En instruktionsvideo finns här.
Vi har också fått en video som visar ett exempel på hur man ställer in en Training Workout (Interval).
Styrelsen

Måndagsmötena återupptas

Under pandemin har medlemsmötena kl 18 – 19 första måndagen i månaden varit inställda. Kontakterna med styrelsen har istället gått via kontakttelefonen. Måndagsmötena återupptas nu på prov (ingen vet vad Covid kan hitta på!) i och med september månad.
Styrelsen

Tvättstugeproblem A-huset

Maria påtalar följande:
“Stölder i tvättstugorna i Ahuset. Det är tvättvagnar som tas med hem, samt pallarna man står på har fått ben. Sen har det framkommit att det stulits kläder och tvättpåsar.”
Styrelsen

Störande arbeten endast vardagar 8 – 17!

Under våren var det ganska lugnt på överlåtelsefronten, men den kommande månaden sker flera stycken. Nyinflyttade brukar vilja sätta sin prägel på sin nya lägenhet, så det kan vara läge att påminna om de regler för störande arbete som stämman fastställt: Med störande arbeten avses:

Bilning (all borrning i betong), Annan ihållande borrning, Slipning av golv och väggar, Ihållande hamrande (bultning, dunkning).
Störande arbeten får endast ske: vardagar 8 – 17. Detta gäller såväl hantverkares som medlemmars egna arbeten.

Förhoppningsvis är de exempel som stämman ger tillräckliga, men på efterkommen anledning lägger vi till ett som visar att störning inte bara begränsar sig till buller: Om man kapar kakelplattor på balkongen med en vinkelslip så uppstår inte bara ett otillåtet väsen utan också ett slipdamm som sprider sig till grannbalkongerna – lika ovälkommet!

Släpp inte in okända!

Hemtjänsten varnar att ett par killar går runt i området och försöker lura sig in genom att påstå att de ska tala om vaccinering för kommunens räkning. Kommer de in så stjäl de vad de kan komma åt. SLÄPP INTE IN någon okänd! Kräv legitimation!
Styrelsen 20210108

Återbruksrummet

ÅTERBRUKSRUM
finns i träbyggnaden på gården. Här kan du lämna och hämta begagnade möbler (ej sängar), husgeråd, lampor, böcker och övrigt. Dock inte badrums- eller köksinredning, elektronik, färg, kemikalier, sängar, kläder eller skor. (Dessa skall lämnas på kommunens återvinningscentral!) Ett par gånger om året rensas rummet och det som finns där sänds till hjälporganisation.

Vårt Återbruksrum är alltså avsett för enstaka, hela och rena inventarier, absolut inte textilmaterial och elektronik, som blivit överflödiga hos bostadsrättsinnehavare.

När det gäller tömning av lägenhet, vänligen vänd dig till någon av de Second-handorganisationer, som finns i Göteborg. Vi har inte möjlighet att hantera och härbärgera stora volymer.

Ansvarig för utrymmet