Container 16/8

  1. Container 16/8.

En container ställs ut 16/8 (OBS datum!) och tas in dagen efter. Det är alltså en container avsedd för generella grovsopor som är för stora eller åbäkiga för miljörummet. Observera att det inte är tillåtet att slänga byggavfall, kemikalier eller elektronik i containern. Containern är pga brandbestämmelserna låst med kodlås, koden är 2606

Mark- och miljööverdomstolen avvisade överklagandena av Balders bygglov på andra sidan Bohusgatan

Mark- och miljööverdomstolen avvisade överklagandena av Balders bygglov på andra sidan Bohusgatan. Balder anlitar Skanska för bygget vilka redan har inlett arbetet genom att ta bort träden. Pålning etc. kräver att närliggande fastigheter besiktigas i förväg. Det är B-huset och Bohusgatan nr 26 som ska besiktigas, B-huset 10/8, nr 26 14/8. Se vidare Beryll Nytt 2023 nr 4.

Nytt! Korta avbrott i TV och bredband 17/4

Tele2 meddelar: (NYTT)
För att ytterligare förbättra kvaliteten i vårt nät planerar vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar bredbandstjänsten och digital-tv. Detta visar sig som korta avbrott. Arbetet kommer att pågå mellan 2023-04-17 08:00 och 2023-04-17 16:00.

Måndagsmötena återupptas

Under pandemin har medlemsmötena kl 18 – 19 första måndagen i månaden varit inställda. Kontakterna med styrelsen har istället gått via kontakttelefonen. Måndagsmötena återupptas nu på prov (ingen vet vad Covid kan hitta på!) i och med september månad.
Styrelsen