Störande arbeten endast vardagar 8 – 17!

Under våren var det ganska lugnt på överlåtelsefronten, men den kommande månaden sker flera stycken. Nyinflyttade brukar vilja sätta sin prägel på sin nya lägenhet, så det kan vara läge att påminna om de regler för störande arbete som stämman fastställt: Med störande arbeten avses:

Bilning (all borrning i betong), Annan ihållande borrning, Slipning av golv och väggar, Ihållande hamrande (bultning, dunkning).
Störande arbeten får endast ske: vardagar 8 – 17. Detta gäller såväl hantverkares som medlemmars egna arbeten.

Förhoppningsvis är de exempel som stämman ger tillräckliga, men på efterkommen anledning lägger vi till ett som visar att störning inte bara begränsar sig till buller: Om man kapar kakelplattor på balkongen med en vinkelslip så uppstår inte bara ett otillåtet väsen utan också ett slipdamm som sprider sig till grannbalkongerna – lika ovälkommet!

Bygglovet på andra sidan Bohusgatan upphävt!

Alla vi som engagerade oss när detaljplanen för området på andra sidan Bohusgatan togs fram kunde med viss förvåning konstatera att när det legala dammet hade lagt sig så hände inget. Och projektet bytte ägare. Men när byteskedjan nått fram till Balder tog det fart, över­raskande hög fart med tanke på att bygglovet förfallit och alltså inte längre gällde. Men det­ta var inget som hejdade Balder, och om man får tro deras hemsida så är första etappen (av fyra) i princip slutsåld och kallas Brf Rubinen.
Men i början av sommaren ville man tydligen ha bygglovet på plats, en formalitet om man begär ett lov som följer detaljplanen. Men det gjorde man inte, man ville bygga mer. En an­nan formalitet, som byggnadsnämndens tjänstemän missade(?) när man mitt i semestern (5/7) beviljade bygglov på delegation, var att berörda grannar skulle få tillfälle att yttra sig. Brf Be­ryllen, som ligger tvärs över Bohusgatan, ansågs tydligen inte berörd, och det var flera. Sen var det planavvikelserna…
Brf Beryllen och inte bara vi, överklagade till Länsstyrelsen och 30 september kom beslu­tet: ”Länsstyrelsen beslutar att upphäva det överklagade beslutet och visar ärendet åter till nämn­den för ny handläggning.”
Vilken reell betydelse detta kommer att ha är oklart, dvs om byggnadsnämnden vid sin för­ny­ade behandling kommer att ta större hänsyn till gällande detaljplan eller framhärda. I prin­cip gäller detta även Balder… Den som vill ta del av Länsstyrelsens beslut kan göra detta här. Beslutet omfattar 19 sidor, och man kan ta del av de klagandes argumentering, Balders genmäle och Länsstyrelsens bedömning.

Avgiftsavier fr.o.m. oktober 2021

Föreningens ekonomiska förvaltare Revisorsringen har nu skickat ut en fyllig information om hur vi medlemmar skall betala föreningsavgiften. För att läsa informationen, klicka på denna länk. Motsvarande information kommer att bifogas okoberavin, som kommer att vara en pappersavi.
/Styrelsen

Släpp inte in okända!

Hemtjänsten varnar att ett par killar går runt i området och försöker lura sig in genom att påstå att de ska tala om vaccinering för kommunens räkning. Kommer de in så stjäl de vad de kan komma åt. SLÄPP INTE IN någon okänd! Kräv legitimation!
Styrelsen 20210108