Blomjord

StädGo kommer att forsla bort gammal blomjord måndagen den 26 oktober. Jorden skall som vanligt vara förpackad i dubbla svarta soppåsar och placeras utanför entrén från gården före kl. 1300.
Styrelsen

Återbruksrummet

ÅTERBRUKSRUM
finns i träbyggnaden på gården. Här kan du lämna och hämta begagnade möbler (ej sängar), husgeråd, lampor, böcker och övrigt. Dock inte badrums- eller köksinredning, elektronik, färg, kemikalier, sängar, kläder eller skor. (Dessa skall lämnas på kommunens återvinningscentral!) Ett par gånger om året rensas rummet och det som finns där sänds till hjälporganisation.

Vårt Återbruksrum är alltså avsett för enstaka, hela och rena inventarier, absolut inte textilmaterial och elektronik, som blivit överflödiga hos bostadsrättsinnehavare.

När det gäller tömning av lägenhet, vänligen vänd dig till någon av de Second-handorganisationer, som finns i Göteborg. Vi har inte möjlighet att hantera och härbärgera stora volymer.

Ansvarig för utrymmet

Extrastädning

Städningen på måndagar och tisdagar sker som vanligt dessutom kommer STÄD GO att torka entrédörrar, handtag, hissknappar, dörrkarmar m.m. med desinfektionsmedel. De kommer att göra en extrastädning på fredagar i källargångarna  och torka entrédörrar, handtag, hissknappar m.m. med desinfektionsmedel.

Akta tvättstugefönstren!

Var varsam med fönstren i tvättstugorna!
De öppnas och stängs automatiskt, och de går sönder om man tvingar dem att öppna eller stänga. Om Du tycker att de fungerar dåligt – felanmäl!

Digitalbox eller TVmodul ingår!

Beryll Nytt 2020 nr 1 punkt 13 anger att medlemmar som har en gammal TV som bara kan ta emot analog utsändning måste komplettera sin utrustning med en digitalbox. En sådan ingår i Beryllens gruppavtal med Com Hem. Motsvarande gäller för medlemmar som har en nyare TV som saknar TVmodul och alltså behöver komplettera med en sådan. Kontakta Com Hems kundtjänst för att reda ut det praktiska.