How Can We Help?

Andrahandsuthyrning

< Tillbaks

Har du behov av att hyra ut din lägenhet i andra hand är det några saker du behöver veta. Andrahandsuthyrning är omgärdat av en del regler. Man måste ha styrelsens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andrahand. Detta gäller också om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som utan lov upplåter sin lägenhet riskerar att förlora den. Bostadsrättsinnehavaren svarar för att avgiften betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. För att få hyra ut i andrahand så skall man ha beaktansvärda skäl.

Exempel på beaktansvärda skäl:

  • Tillfälliga studier eller arbete på annan ort
  • Provsammanboende
  • Militärtjänstgöring
  • Längre sjukhusvistelse eller annan rehabilitering

Enligt rådande praxis kan andrahandsuthyrning av en och samma lägenhet ske i högst fyra år och styrelsen ger tillstånd för högst ett år i taget.

Gör så här: Ansökan om uthyrning i andrahand skall göras skriftligt till styrelsen. Ansök i god tid, minst 1 månad i förväg, så att styrelsen kan handlägga ärendet på ordinarie styrelsemöte. Ordinarie möten hålls i början av varje månad (ej i juli månad).