How Can We Help?

Renovering i lägenhet

< Tillbaks

Innan lägenhetsrenovering sker måste tillstånd för renoveringen ges av styrelsen. Ansökan om renovering måste vara styrelsen tillhanda i god tid innan planerad arbetsstart. Ansökan om renovering görs på särskild blankett.

På fastighetsexpeditionen kan man låna en regelsökare. Med hjälp av den finner man reglarna och undviker att borra eller spika i något av vattenrören.