How Can We Help?

Stadgar

< Tillbaks

En bostadsrättsförening styrs enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar

Du som äger en bostadsrätt är medlem i en bostadsrättsförening. Bostadsrättsinnehavaren äger rätten att bo i lägenheten och ansvarar för reparationer och underhåll i lägenheten. Medlemskapet innebär också ansvar och skyldigheter att tillsammans med bostadsrättsföreningens övriga medlemmar ta väl hand om såväl den egna bostaden som de utrymmen, inne och ute, som disponeras gemensamt. Det löpande arbetet sköts av en styrelse, som väljs vid föreningens årsmöte.