How Can We Help?

Garage- och parkeringsplatser

< Tillbaks

Det finns 111 st bilplatser, 4 motorcykelplatser och 10 separata garage. Behörighet beställs och fjärrkontroll till dörrar/portar kvitteras ut hos fastighetsskötaren mot deposition. Garaget maskinsopas 2 gånger om året och då ombeds alla att flytta sina bilar under dagen. Tänk på att det är lätt för obehöriga att ta sig in via garageportarna. Var uppmärksam!

Är du intresserad av en plats så finns en kölista. Platserna upplåts endast till medlemmarna i föreningen. Anmälan görs på för ändamålet avsedd blankett och läggs i föreningens postlåda utanför styrelserummet ingång 14 källarplan.

Utöver ovan nämnda platser har föreningen 2 st parkeringsplatser utomhus som kan användas av hantverkare och entreprenörer som arbetar i fastigheten (bokas hos fastighetsskötaren).

Har du frågor kan du kontakta garageansvarig på telefon 0768-526180.

I väntan på parkeringsplats i föreningens garage erbjuder Göteborgs stad boendeparkering. Ansökan för boendeparkering görs här.

  • Infart: Garageportar mot Västgötagatan
  • Ingång: Via dörrar i källargångarna från både A- och B-huset (inpasseringsbricka med garagebehörighet och/eller fjärrkontroll behövs). De enskilda garagen ligger i markplan i A-huset mot Elyseum.
  • Plats: Under och utanför fastigheten