How Can We Help?

Motionsrum Gym

< Tillbaks

Föreningens motionsrum innehåller en blandning av konditions- och styrketräningsutrustning. Din bricka behöver ha en särskild behörighet för att öppna motionsrummet (denna behörighet gäller också bastun). Behörigheten beställs mot en depositionsavgift på 300 kr hos fastighetsskötaren. Depositionen återfås då behörigheten avregistreras. Motionsrummet får användas mellan klockan 07.30-22.00 måndag till söndag. De bokningsbara tiderna är uppdelade i pass på 0,5-1,5 timmar och två pass kan bokas åt gången. Omen bokning inte tagits i anspråk 30 minuter efter utsatt tid så förfaller bokningen.

Bokning av motionsrummet sker via bokningslista utanför rummet. På listan anges med lägenhetsnummer den tid du vill träna.

  • Regler: Klicka här
  • Kostnad: Deposition på 300 kr, därefter gratis
  • Ingång: Mellan Bohusgatan 8 och 10, källarplan
  • Plats: B-huset